slivovitz

Definition has not been added yet.

Entry Type

Alcohol

Plural

slivovitz

Statistics

0 slivovitz photos
0 recipes